Kwaliteit & Organisatie

Kwaliteit van zorg : ons streven is, dat wij ondanks de wisselende periodes van grote administratieve druk, zelf de zorg verlenen en met de bewoners samen leven en werken. Bij ons ligt de nadruk bij het zelf bij de bewoners zijn, mee doen met de activiteiten. Wij zijn zoveel mogelijk actief betrokken bij alle programma’s van de dag, wonen intern en hebben een hoge continuïteit in de begeleiding. Veel expertise hebben we intern en bij de Parelhoenderhoeve, en voor specialistische begeleiding hebben we directe lijnen met diverse professoren en behandelaren. Voor het administratieve gedeelte zijn we aangesloten bij Zilliz + / Landmerc en we maken gebruik van het cliëntvolgsysteem Zilliz. Onze accountant werkt volgens IZA protocol. Wij hebben sinds september 2018 de HKZ certificering voor het toepassingsgebied “24 uurs beschermd wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek” en deze audits vinden plaats in september elk jaar.

Organisatie

Achtergrond organisatie:

De oprichters, onderaannemers en medewerkers hebben allen een verschillende achtergrond. Maar de passie om anderen te helpen delen we allemaal. Binnen het team is een arts, een psycholoog andragoloog, verschillende mbo verzorgenden en een verpleger en ggz agoog aanwezig.

Arts BIG 59022109801 (Ralph Koeleman);
In het kwaliteitsrapport is een overzicht met studies en cursussen.

Onze organisatie

Oprichter
Mathieu
Manager front-office en allround begeleider
Oprichter
Mirte
Manager back-office en allround begeleider
Ralph & Agatha
Arts en psycholoog andragoloog, adviseurs en onderaannemers
Sjaak
allround begeleider, Hbo'er in omscholing
Kiki
Allround begeleider, kunst en dieren
Bernadette
Allround begeleider en weekend waarnemer
Melissa
Allround begeleider en medische en psychische controle, verpleger en ggz agoog
Ishara
Allround begeleider weekend waarnemer
ZZP Hospitality management
Koen
invalkracht
Karin
Z-verpleger
Hanneke
Begeleider, Hbo didactiek