Missie & Visie

Missie

De bestaansreden van de Groethaven is om mensen met een beperking weer een gevoel te geven vol in het leven te staan. Zodat ouders of familie van de bewoner met een gerust hart hun familie lid achterlaten wetend dat er persoonlijke aandacht en zorg op maat wordt geboden. Onze missie is op deze manier een thuishaven aan de Groetweg te worden, genaamd Groethaven.

Visie

Met ons werk willen we bijdragen aan de kwaliteit van leven, daarbij blijft zelfstandigheid en keuzevrijheid van groot belang. Regie over uw eigen leven, en maatwerk is ons streven. We zijn een kleinschalige woonzorg-instelling dat zich richt op woonbegeleiding, coaching met als doel enerzijds het verbeteren van de kwaliteit van leven / of (waar mogelijk) toewerken naar meer zelfstandigheid en een zinvolle rol in de samenleving.