Boomverzorging

Boomverzorging

Boomverzorging is een breed begrip. Om goed te begrijpen wat dit betekent leggen wij altijd uit dat de boom zelf geen verzorging nodig heeft. Als een boom ruimte heeft een goede groeiplaats en niemand daar mee lastig valt regelt elke boom het allemaal zelf. Omdat wij in het leefgebied van bomen wonen of wij planten mooie exemplaren in onze omgeving moeten we er voor zorgen dat er geen gevaarlijke of ongewenste situaties ontstaan. Vaak heb je bij jonge bomen nog alle tijd om dit te begeleiden. Bij bomen die al groot en volwassen zijn is dit moeilijker en zal je bij verwaarlozing vaak concessies moeten doen. Er is toch veel mogelijk doormiddel van goed kijken, overleggen en de juiste technieken toepassen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: snoeien, knotten, kandelaberen of innemen.

Is een boom om wat voor reden dan ook ziek, gevaarlijk, ongewenst of overbodig dan kan hij ook in zijn geheel verwijderd worden. De boom wordt dan geveld. Dit kan altijd en overal. Voor elke boom is een oplossing.

Denk wel altijd aan de zorgplicht die je als eigenaar van een boom draagt. Kijk of er in uw gemeente vergunning vrij gekapt mag worden.

Zorgboerderij

Wij zijn een jong gezin en hebben een zorgboerderij op de groetweg in middenmeer. Wij wonen samen met 9 bewoners. Het zijn mensen met een lichte beperking en/of psychiatrische klachten. Een deel van de bewoners houdt wel van lichamelijke uitdaging en vinden het heerlijk om buiten te zijn in de natuur. Samen met bewoners en onze begeleiding maken we een feestje van de dag. We proberen onze bewoners een haalbare plek in de maatschappij te bieden. Zo voelen ze zich waardig en voldaan. Iedereen doet wat hij/zij kan.” Wij werken dus echt samen met boom en mens”.

Werkzaamheden en mogelijkheden

Onze werkzaamheden zijn niet gericht op groot bestek. Wij zijn ons erg bewust van de leefomgeving van een boom en gebruiken daarom ook niet graag te groot materieel. Zo voorkom je verdichting van de bodem en maak je geen schade aan andere bomen, dieren en planten. Wij gebruiken voornamelijk klimtechnieken. Vanuit de boom zelf kan je altijd beter inschatten wat nodig is. Tijdens het klimmen kom je vaak dingen tegen die je op de grond niet had kunnen zien. Ook het verwijderen van overhangende takken is veel efficiënter te doen en geeft vaak minder bijkomende schade aan gebouwen of de boom. Ook is het kosten besparend en milieu technisch beter.

Takken en stam hout kunnen in overleg verwijderd worden. Ook kunnen wij ze “kloofklaar”zagen. Wij kunnen zelfs stammen van 5,5 meter verwerken tot planken en balken. Dit kan allemaal in overleg. Ook versnipperen wij de kleinere takken.

Bij het verwijderen van bomen kan u ook overwegen één of meerdere bomen, terug te planten. Ook hier kunnen wij voor zorgen. Samen kunnen we kijken naar de wensen en de mogelijkheden.

Natuur en omgeving

Elke klus heeft een andere vorm van natuur en omgeving. En voor elk mens betekent natuur wat anders. Toch hebben we met een aantal zaken te maken en die zijn allemaal regionaal of landelijk vastgelegd. Kijk goed op de site van uw gemeente wat er mag en wat er niet mag.

Onderzoek en advies

Als Etw’er (EUROPEAN TREE WORKER) ben ik opgeleid om bomen en groeiplaatsen te onderzoeken en op basis daarvan advies uit te brengen. Dit kan vrij uitgebreid. Mocht u vragen hebben of gewoon eens nieuwsgierig zijn hoe de staat is van uw bomen? Een eventuele VTA (Visual tree assessment) beoordeling is dan ook een goede scan om te zien of er iets mis is. Daarnaast kan een BVC (boom veiligheids controle) worden uitgevoerd. Hier gaan we dan echt de boom beter bekijken en beoordelen.

Wettelijke kaders en zorgplicht

Door regelmatig onderhoud aan uw bomen door een gecertificeerd boomverzorger kunt u aantonen dat u alles in werking hebt gesteld uw bomen zo veilig mogelijk te houden. Hier wordt vaak naar gevraagd mocht het toch eens mis gaan.

In het bomen recht zijn wettelijke kaders beschreven. En naast deze rechten en plichten van boomeigenaars wijzen wij u altijd op de zorgplicht. U draagt altijd de zorg en verantwoordelijkheid voor uw eigen bomen.

ETW

European Tree Workers voeren werkzaamheden uit aan en in bomen met als doel deze gezond en veilig te houden. Ze werken op basis van hun kennis van boomverzorging en houden rekening met zaken aangaande natuurbehoud, milieubescherming en veiligheidsvoorschriften. Het uitvoeren van boomverzorgingswerkzaamheden vereist grondige en hooggekwalificeerde training met speciale aandacht voor veiligheid op het werk. Boomonderhoud omvat o.a. het planten, verplanten, inspecteren, onderhouden en verwijderen van bomen voor/door een uitvoerende medewerker.