Vrije tijd

De meeste van onze bewoners ervaren vrije tijd niet perse als een makkelijke tijd. Zij voelen vaak een leegte die ze zelf moeilijk op kunnen vullen. Om hen hierbij te helpen hebben we bij alle ‘tussen’momenten, vrije dagdelen en weekenden begeleiding aanwezig voor een spelletje, knutselen, gezamenlijk een film kijken, uitstapjes en hulp bij het onderhouden van hun persoonlijke netwerk.

Error thrown

Undefined constant "Y"