Voor wie?

Groethaven heeft als doelgroep volwassenen vanaf 18 jaar die, door hun beperking, (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen en hulp nodig hebben bij het doorkomen van de dag. Dit kan omdat je een lichte verstandelijke beperking hebt, of een psychiatrische aandoening, of een mix van meerdere dingen. Je dient dan een indicatie te hebben of aan te vragen die bij deze setting van 24/7 beschermd wonen past. We bieden beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging.

Uitsluitingscriteria GROETHAVEN

Er zijn situaties waarin Groethaven kan besluiten de zorgvraag niet te accepteren. Gezien het open karakter van onze boerderij kunnen wij helaas niet iedereen hulp aanbieden. Wij wonen hier met ons gezin.

 • Wanneer de situatie rond de zorgvraag maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
 • Wanneer de situatie rond de zorgvraag dusdanig is dat Groethaven onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen.

Cliënten die niet passen binnen de woonvorm van Groethaven zijn:

 • Cliënten die een gevaar voor zichzelf of medewerkers van Groethaven vormen. Dit kan onder andere door een drugsverslaving of complexe psychiatrische problematiek.
 • Cliënten met een lichamelijke beperking, de setting van de Groethaven leent zich hier niet voor ivm vluchtwegen, opstapjes e.d. (dit in overleg met de brandweer)
 • Cliënten met suïcidale gedragsvertoningen hebben vaak complexe zorg nodig en Groethaven is hiervoor niet de juiste setting.
 • Cliënten die kampen met agressie problematiek, of een ernstige gedragsstoornis, waardoor cliënt zichzelf of anderen in gevaar brengt.
 • Cliënten die weigeren mee te werken aan de kernwaarden van Groethaven: Veilig, vertrouwd en verantwoord werken van de medewerkers van Groethaven.
 • Cliënten die de aangeboden hulp niet accepteren.
 • Cliënten die jonger zijn dan 18 jaar (wij bieden momenteel nog geen zorg aan jeugd aan).
 • Cliënten die vrijheid beperkende maatregelen nodig hebben.
 • Cliënten die actieve nachtzorg nodig hebben (wij hebben in de nacht een wakende functie, enkel voor bijzonderheden)
 • Cliënten die intensieve verpleging nodig hebben