Klachten

 

Wij streven ernaar goede zorg te leveren. Mocht u ondanks toch een klacht hebben, hopen wij daar samen met u uit te komen.
Daarnaast zijn wij aangesloten bij een externe klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris op afroep

  • Telefoonnummer:                          06-484 455 38   (9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)
  • Mailadres:                                        bemiddeling@quasir.nl

Klachtencommissie Quasir

  • Telefoonnummer:                          06 823 667 72 (9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)
  • Email adres:                                    ambtelijksecretaris@quasir.nl

Stichting Zorggeschil

  • Adres:                                               Stichting Zorggeschil   Postbus 2401   3502 MA Utrecht
  • Telefoonnummer:                          06-12583075 (ambtelijk secretaris) (9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)
  • Email adres:                                    info@zorggeschil.nl
  • Website:                                          www.zorggeschil.nl